/David Lagerström/070-552 99 00/dl@dlit.se/
David Lagerström är civilingenjör (LiTH Y83) och har jobbat på:
- FMV
- Satt Communication
- Trygg-Hansa
- Scandinavian Info Link
- PostNet
- Torget
- Telia Telecom
- Nextra
- Telenor
Med 26 års erfarenhet inom bl a
kvalitetsstyrning, riskhantering,
försäljning, projektledning, produktutveckling, produktledning och värdekedjearbete, finns jag nu tillgänglig för såväl korta som
längre uppdrag inom dessa områden.

Goda referenser finns.
Uppdaterad 2009-11-06
DLIT.se Startsida
Skicka e-post till dl@dlit.se
lachamello_b
internetassistans.nu
LAN
virus
problem
produktledning
förbättring
projektledning
Mer information om David Lagertröm